تاريخ : چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴ | 11:52 | نویسنده : خزاعی

 لینک دبیرخانه راهبری زمین شناسی کشور

 http://www.zaminshenasi.medu.ir/zaminshenasi/index.php

 در سایت دبیرخانه بر روی لینک بانک سوال کلیک کرده و فایل ضمیمه را دانلود و از حالت فشرده خارج نمایید. این مجموعه شامل سوالات کل فصول کتاب می باشد.


برچسب‌ها: لینک بانک سوال چهارم و سوم تجربی, دبیرخانه زمین شناسی کشور

تاريخ : شنبه ششم تیر ۱۳۹۴ | 0:46 | نویسنده : خزاعی

برچسب‌ها: نمونه سوال وپاسخنامه زمین شناسی سوم تجربی, نهایی خرداد94

تاريخ : شنبه ششم تیر ۱۳۹۴ | 0:43 | نویسنده : خزاعی
لینک دانلوددفترچه آزمون اختصاصی گروه علوم تجربی94 خارج از کشور

.

http://www.netnashr.com/file/46123

 

لینک دانلوددفترچه آزمون اختصاصی گروه علوم تجربی94

http://www.netnashr.com/file/46121

 

 

لینک دانلودکلید آزمون سراسری رشته علوم تجربی94

http://www.netnashr.com/file/46124


برچسب‌ها: لینک دانلوددفترچه آزمون اختصاصی گروه علوم تجربی94

تاريخ : جمعه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۲ | 15:0 | نویسنده : خزاعی


لینک دانلود کتاب زمین شناسی سال سوم تجربی

http://www.chap.sch.ir/books/189


برچسب‌ها: لینک دانلود کتاب زمین شناسی سال سوم تجربی

تاريخ : سه شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۱ | 0:47 | نویسنده : خزاعی
تاريخ : سه شنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۱ | 0:0 | نویسنده : خزاعی
تاريخ : شنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۱ | 11:0 | نویسنده : خزاعی

 

پاسخ نامه در ادامه ی مطلب                           

                                                   

 ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۱ | 2:53 | نویسنده : خزاعی
سال سوم تجربی
سوالات پرکردنی
طراح سوال: عظیمه رهبر
گروه زمین شناسی استان گیلان
بارم هر سوال 5/. نمره می باشد
1) تنها سياره منظومه شمسي كه موجودات زنده در آن زندگي مي كنند، سياره ................... است. (جواب : زمين)
2) بخش اعظم كره زمين را ................... فرا گرفته است. (جواب : آب)
3)خارجي ترين بخش زمين از ................... تشكيل شده است. (جواب : خاك)
4) محصول فرسايش و خردشدگي سنگ ها، ................... مي باشد. (جواب : خاك)
5) ذخاير با ارزش ................... باعث دستيابي ايران به توان هسته اي شده است. (جواب : اورانيوم)
6) از انرژي هسته اي در صنايع ................... و توليد ................... استفاده مي شود. (جواب : دارويي ـ انرژي)
7) كشف نفت در ايران در منطقه ................... صورت گرفت. (جواب : مسجد سليمان)
8) چگونگي ايجاد آتشفشان ها در حيطه مطالعه زمين شناسي ................... قرار دارد. (جواب : فيزيكي)
9) مطالعه لايه هاي مختلف زمين و ترتيب زماني آنها توسط ................... صورت مي گيرد. (جواب : چينه شناسي)
10) جهت پيش بيني زمين لرزه بايد تغييرات ................... را ثبت كرد. (جواب : پوسته زمين)
11) به علم رده بندي و تركيب سنگ ها، ................... گويند. (جواب : سنگ شناسي)
12) علت توزيع غير يكنواخت عناصر در زمين در حيطه مطالعات دانش ................... قرار دارد. (جواب : ژئوشيمي)
13) زمين ريخت شناسي نام ديگر علم ................... مي باشد. (جواب : ژئومورفولوژي)
14) دندان و استخوان بدن حاوي عنصر ................... و ................... مي باشد. (جواب :كلسيم و فسفر)
15) منشأ همه عناصر از ................... است. (جواب : درون زمين)
16) بررسي آلودگي آبها با عنصر ارسنيك مربوط به مطالعات علم ................ است. (جواب : زمين شناسي پزشكي)
17) نخستين مرحله مطالعات پروژه هاي عمراني، مطالعه ................... است. (جواب : زمين شناسي)
18) جهت دستيابي به توان هسته اي از ذخاير ................... استفاده مي شود. (جواب : اورانيوم)
19) ................... باعث جلوگيري از ورود اشعه مضر خورشيد به زمين مي گردد. (جواب : لايه اوزون)
20) در هموگلوبين خون انسان عنصر ................... وجود دارد. (جواب : آهن)جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. (جواب : 1- تكنوتيك 2- زمين شناسي نفت 3- ژئوفيزيك)

...................
...................
...................
شاخه زمين شناسي
بررسي مقاومت الكتريكي سنگ ها
كشف ميدان گازي
بررسي گسل
رويداد


سؤالات جوركردني
هر يك از شاخه هاي زمين شناسي سمت راست با کدام رويداد سمت چپ مرتبط مي باشند؟
1) تكتونيك                                الف : زمان تشكيل كوه البرز
2) ديرينه شناسي                          ب : بررسي فسيل ها
3) زمين شناسي اقتصادي               ج : چگونگي تشكيل كوه البرز
4) زمين شناسي فيزيكي                 د : اكتشاف ذخاير معدني                                                            ه : بررسي گسل ها
هر يك از عناصر سمت راست با كدام مورد در سمت چپ ارتباط دارند ؟ (يك مورد اضافي است)
كلسيم                    هموگلوبين
اورانيوم                    استخوان
آهن                       توليد انرژي
 يد

سوالات چندگزینه ای
طراح سوالات: عظیمه رهبر
گروه زمین شناسی استان گیلان توجه: بارم هر سوال 25/. می باشد

استفاده از امواج لرزه ای در حیطه مطالعات کدام گرایش زمین شناسی قرار دارد؟

الف: ژئوشیمی ü ب: ژئوفیزیک ج: دیرینه شناسی د: تکتونیک
پیشنهاد مکان مناسب برای حفاری و استخراج میدان گازی مربوط به کدام گرایش زمین شناسیمی باشد؟
الف: زمین شناسی اقتصادی ü ب: زمین شناسی نفت ج: دیرینه شناسی د: تکتونیک

مطالعه تاریخچه حیات مربوط به کدام گرایش زمین شناسی است؟
الف: زمین شناسی اقتصادی ب: زمین شناسی نفت üج: دیرینه شناسی د: تکتونیک

بررسی چگونگی تشکیل رشته کوه ها و اقیانوس ها مربوط به کدام گرایش زمین شناسی است؟
الف: ژئوشیمی ب: ژئوفیزیک ج: دیرینه شناسی üد: تکتونیک

کدام یک از موارد زیر در حیطه مطالعه علم تکتونیک می باشد؟
الف: تشکیل سفره های آب زیر زمینی ü ج: بررسی درزها ، گسل ها و چین ها
ب: پراکندگی عناصر در زمین د: بررسی شیوه زندگی دایناسورها

کدام یک از موارد زیر جزئ معادن فلزی نمی باشد؟
الف: مس ب: سرب üج: تالک د: آهن

کدام یک از موارد زیر توسط یونسکو سال "سیاره زمین" نام گرفت؟
الف: 2010 üب: 2008 ج: 2005 د: 2000

کدام یک از موارد زیر جزئ بخشهای اصلی دانش زمین شناسی می باشد؟
الف: زمین شناسی نفت ب: زمین شناسی فیزیکی ج: زمین شناسی تاریخی üد: ب و ج

بررسی شرایط آب و هوای گذشته زمین مربوط به کدام گرایش زمین شناسی است؟
الف: زمین شناسی اقتصادی ب: زمین شناسی نفت üج: دیرینه شناسی د: تکتونیک
بررسی ترتیب زمانی تشکیل لایه های رسوبی و رابطه آنها مربوط به کدام گرایش زمین شناسی است؟
üالف: چینه شناسی ب: ژئوفیزیک ج: دیرینه شناسی د: تکتونیک


انتخاب مناسب ترین محل برای ساخت نیروگاه ، تونل مربوط به کدام گرایش زمین شناسی است؟

üالف: زمین شناسی مهندسی ب: زمین شناسی فیزیکی ج: زمین شناسی تاریخی د: ب و ج

خارجی ترین بخش پوسته زمین از چه موادی تشکیل شده است؟
الف: سنگ رسوبی ü ب: خاک ج: آب د: سنگ آذرین

"زمین ساخت" نام دیگر کدام یک از گرایشهای زمین شناسی است؟

الف: چینه شناسی ب: ژئوفیزیک ج: دیرینه شناسی ü د: تکتونیک

کدام عامل از ورود اشعه مضرخورشید به بخش های سطح زمین جلوگیری کرده، اکسیژن کافی رادر اختیار موجودات زنده قرار می دهد؟
الف: خاک ü ب: اوزون ج: جو زمین د: آب

كشف ذخاير كدام ماده ي معدني، باعث دستيابي به توان هسته اي كشورها شد؟
الف: تيتان ب: كربن üج: اورانيم د: سرب
اولين بار كشف نفت در ايران در كدام منطقه صورت گرفت :
الف: تهران ب: خليج فارس ج: قم üد: مسجد سليمان
چگونگي ايجاد رشته كوه البرز، در مطالعه كدام گرايش زمين شناسي قرار دارد؟
الف: تكتونيك üب: زمين شناسي فيزيكي ج: سنگ شناسي د: ژئوفيزيك
بررسي شدت گرانش و مقاومت الكتريكي سنگ ها توسط كدام شاخه زمين شناسي صورت مي گيرد؟
الف: ديرينه شناسي ب: سنگ شناسي üج: ژئوفيزيك د: سنگ شناسي
نخستين مرحله مطالعات پروژه هاي عمراني كدام مورد است؟
الف: مطالعه آب شناسي ب: مطالعه خاك ü ج: مطالعه زمين شناسي
د: مطالعه راه ارتباطي
به علم شناسايي و بررسي ساختارهاي تشكيل دهنده پوسته زمين گويند.
الف: سنگ شناسي üب: تكتونيك ج: ژئوفيزيك د: ديرينه شناسي
بررسي سرگذشت زمين در حيطه مطالعه كدام گرايش زمين شناسي مي باشد؟
üالف: ديرينه شناسي ب: تكنوتيك ج: زمين شناسي فيزيكي د: سنگ شناسي
از نقشه هاي زمين شناسي در كدام يك از موارد زير استفاده نمي گردد؟
الف: مطالعه ويژگي سنگ ها ب: مطالعه خاك üج: مطالعه هسته زمين د: مطالعه مواد سطحي مين
بحث فرسايش خاك و كنترل آن در حيطه مطالعه كدام گرايش زمين شناسي است؟
üالف: زيست محيطي ب: تكنوتيك ج: سنگ شناسي د: رسوب شناسي

هموگلوبين بدن انسان كدام عنصر زمين را دارا مي باشد؟
الف: كلسيم ب: فسفر üج: آهن د: جيوه
كداميك از عناصر زير براي سلامت انسان مضر نيست ؟
üالف: كلسيم ب: جيوه ج: سرب د: كادميم
رفع آلاينده هاي زمين مربوط به كداميك از گرايش هاي زمين شناسي مي باشد؟
الف: تكنوتيك üب: زيست محيطي ج:ژئومورفولوژي د: زمين شناسي پزشكي
كداميك از اصطلاحات زير معادل «آب زمين شناس» مي باشد؟
الف: پترولوژيست üب: هيدروژئولوژيست ج: ژئومورفولوژي د: هيچكدام
تأثير عناصر بر بدن انسان در حيطه كدام يك از گرايش هاي زمين شناسي است؟
الف: زيست محيطي üب: پزشكي ج: سنگ شناسي د: تكتونيك
كدام گرايش زمين شناسي درباره زمين لرزه و علت آن بحث مي كند؟
الف: سنگ شناسي üد: تكتونيك ج: ديرينه شناسي د: رسوب شناسي

كداميك از عناصر زير در صنايع دارويي و توليد انرژي كاربرد دارد؟
الف: سرب ب: جيوه üج: اورانيوم د: ارسنيك

 

 

http://zamin.tama.ir/site/nemoonesoalat 

لینک نمونه سوال  استان مرکزی


برچسب‌ها: نمونه سوال سال سوم تجربی

  • ایران آی تی
  • پیج رنک